Σουηδική Γυμναστική

 

Η Σουηδική γυμναστική ήταν μια εφεύρεση των αρχών του 19ου αιώνα, και είχε ως στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ευρύτερου κοινού στα σχολεία, στο στρατό και ως ιατρική θεραπευτική διαδικασία.

Η έννοια και η πρακτική της σουηδικής γυμναστικής γρήγορα εξαπλώθηκε πέρα από τη Σουηδία και πέραν της Ευρώπης, και έχει σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ιατρική θεραπευτική επιλογή.

Α.Σ. Έκρηξη Πατρών - Σουηδική Γυμναστική

Scroll Up