Η σουηδική γυμναστική περιλαμβάνει ασκήσεις που γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος. Ασκήσεις του αυχένα (κάμψη, έκταση, στροφή), ασκήσεις των άνω άκρων (δικεφάλων και τρικεφάλων, μυών του πήχεως, δελτοειδών, θωρακικών κλπ), ασκήσεις του κορμού (κοιλιάς, ράχης, πλευρών) και ασκήσεις των κάτω άκρων (γλουτιαίων, τετρακεφάλων, προσαγωγών, απαγωγών κλπ. μυών).

Τα προγράμματα της σουηδικής γυμναστικής ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους ή τα αποτελέσματα διαιρούνται σε τρία μέρη:

  • στο εισαγωγικό μέρος: ψυχοσωματική προετοιμασία και προθέρμανση
  • στο κύριο: γενική και τοπική εξάσκηση, επίτευξη των στόχων του προγράμματος
  • στο τελικό μέρος: αποθεραπεία, αποκατάσταση της ηρεμίας

Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν και επιτυγχάνουν την αρμονική ανάπτυξη του σώματος, την ανάπτυξη της δύναμης, της αντοχής και της ευκαμψίας.

Scroll Up