Οφέλη του Pilates

Τα οφέλη του Pilates είναι πολυάριθμα. Μερικά από αυτά (κυρίως τα θεραπευτικά οφέλη) έχουν επιβεβαιωθεί πλέον μέσα από ιατρικές και πανεπιστημιακές έρευνες. Αυτά που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα της παγκόσμιας ομοσπονδίας μεθόδου Pilates (P.M.A) είναι τα εξής.

Α.Σ. Έκρηξη Πατρών Πιλατες

 • αύξηση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης (Carr & Day 2004)
 • αυξημένη μυϊκή ευελιξία (Schroeder et al 2002, Ottoet al 2004, Rogers et al 2005 Segal et al 2004),
 • βελτίωση της μυϊκής αντοχής (Sewright 2004, Rogers 2005),
 • βελτίωση της στάσης του σώματος (McMillan, 1998)
 • βελτίωση της ταχύτητας του σερβίς στο τένις (Sewright 2004),
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης του σώματος (Lange 2000),
 • μειωμένη οσφυαλγία (Anderson 2006),
 • μείωση της ανάγκης για οσφυϊκά ιατρεία (Cohen 2006),
 • βελτίωση της οστικής πυκνότητας (Betz2005),
 • βελτίωση της ικανότητας σωστής σύμβασης του εγκάρσιο μυ (transversus abdominus) (Herrington & Davis 2005)
 • βελτίωση του ελέγχου της πυέλου (του πυελικού έδαφος) (Herrington & Davis 2005)
 • πρόληψη τραυματισμών του ορθού κοιλιακού rectus Abdominus και των Εξωτερικών Πλάγιων μυών (ΕΕΥ et al 2005),
 • μείωση στην οσφυϊκή, παρασπονδυλική, μυϊκή δραστηριότητα σε άτομα με χαμηλό βαθμό οσφυαλγίας (Quinn 2005)

 

Α.Σ. Έκρηξη Πατρών Πιλατες

Το Pilates μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να βοηθήσει άτομα με ειδικές ανάγκες, την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς, μετά από ασθένεια, ηλικιωμένους, ενώ έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την απόλαυση και τη συμμετοχή στην άσκηση ακόμη και στα παιδιά. (Ickes 2005, Jago 2005)

Scroll Up