Τα Poomsae είναι σειρές συνδυασμένων βασικών τεχνικών, με αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας και δυσκολίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα δεξιοτεχνίας. Πέραν της βελτίωσης σε τεχνικό επίπεδο που προσφέρουν, συνιστούν την καλύτερη προετοιμασία για την ελεύθερη μάχη. Το Tae kwon do έχει 17 Poomsae. Τα πρώτα οκτώ αντιστοιχούν στις ζώνες έως και την μαύρη ζώνη 1ου Dan, ενώ τα επόμενα εννέα αντιστοιχούν στους βαθμούς από 2ο έως και 9ο Dan όντας πιο προχωρημένα.

 

 

 

Scroll Up